С цел да се гарантира правна сигурност за доставчиците и конкурентни доставки на газ за всички европейци, евродепутатите гласуваха нови правила за пазара на газ, които ще обхванат газопроводи, пристигащи от страни извън ЕС, предаде пресслужбата на Европейския парламент.

Евродепутатите приеха реформа на правилата за пазара на газ с 465 гласа "за", 95 гласа "против" и 68 гласа "въздържал се" за разширяване на прилагането на правилата на ЕС (включително правилата на ЕС за конкуренцията) за всички газопроводи, които влизат на територията на ЕС от страни извън блока.

По-конкурентен пазар на газ в ЕС

Изменените правила ще създадат по-конкурентен пазар на газ в ЕС, като гарантират, че собствениците на газопроводите, които влизат на територията на ЕС, са различни от тези на доставките на газ, се посочва в съобщението. Газопроводите трябва да бъдат достъпни за други оператори, както гласят правилата за вътрешен пазар на газ в ЕС. Потребителите ще могат да се възползват от повече конкурентност и следователно от по-ниски цени.

Тази реформа също уточнява правната рамка за бъдещи проекти на газопроводи със страни извън ЕС, които ще включват и Обединеното кралство след оттеглянето му от ЕС.

Изключенията за нови газопроводи - при стриктни условия

Изменените правила предоставят изключителна компетентност на ЕС, щом става въпрос за сключване на споразумения за нови газови линии в ЕС от страни извън ЕС, както и за предоставяне на дерогации. Европейската комисия има право да разреши на държава членка, в която се намира първата входна точка, да започне преговори за доставки на газ от нов газопровод от страна извън ЕС, при условие че това не е в конфликт с правото на ЕС или в ущърб на конкуренцията или сигурността в блока. Страната трябва да се консултира с останалите засегнати страни членки, преди да поиска такава дерогация от правилата на ЕС, и зависи от Европейката комисия да прецени дали да я даде.

За съществуващи газопроводи (свързани с газопроводи на ЕС преди влизането в сила на директивата), държава членка може да вземе решение за дерогация в рамките на една година след влизането в сила на директивата, ако не е в ущърб на конкуренцията.

След гласуването докладчикът Йежи Бузек (ЕНП, Полша) заяви: "От сега нататък всички газопроводи от страни извън ЕС, включително "Северен поток 2", ще трябва да спазват правилата на ЕС: достъп на трети страни, отделяне на собственост, недискриминационни тарифи и прозрачност. Това означава по-силен енергиен сектор на континента ни."

Какво следва

След официалното одобрение от министрите на ЕС, тази директива ще бъде публикувана в Официалния вестник на ЕС и ще влезе в сила 20 дни след това. Държавите членки имат 9 месеца да приведат националното си законодателство в съответствие с директивата.

Над 70% от природния газ в ЕС се внася от страни извън ЕС, главно от Норвегия, Русия и Алжир и най-често чрез газопроводи.

Дневник