Градовете трябва да предприемат действия, ако нивата на замърсяване на въздуха превишават допустимите граници в едно единствено проблемно място, а не според средното равнище за района, реши Съдът на Европейския съюз, цитиран от "Ройтерс".

Европейските правителства са изправени пред натиск да намалят замърсяването в градовете. Според Европейската сметна палата замърсяването на въздуха причинява около 400 хил. случая на преждевременна смърт в ЕС и води до стотици милиарди евро свързани със здравето разходи.

Европейското законодателство изисква държавите да оценяват нивото, особено в градовете, на серия от замърсители, включително озон и прахови частици, както и да предприемат действия, ако определени лимити се надвишават.

От Съда на ЕС бе поискано решение по дело, заведено срещу Брюксел от жители на града и от групата ClientEarth заради плана на региона за качество на въздуха. Решението на съда дойде ден след друго ключово решение във Франция - според административния съд в Монтрьой Франция не е предприела достатъчно действия, за да спре замърсяването на въздуха в Париж. Делото бе заведено от майка и дъщеря, които заявиха, че здравето им се е влошило, докато са живели близо до оживен околовръстен път в столицата. Всичките им проблеми обаче изчезнали, когато се преместили, посочват те.

Съдът на ЕС заяви, че макар властите да могат да избират къде да извършват пробите, те трябва да включват най-замърсените зони, и заключи, че средното измерване от различни части на града не показва излагането на замърсители.

За да се определи дали даден лимит е достигнат в една календарна година, е достатъчно, ако нивото на замърсяване е по-високо от лимита в едно единствено място на вземане на пробите, посочи Съдът. Според него освен това националните съдилища имат правото да преразглеждат местонахождението на измервателните станции и да искат от местните власти гаранция, че те са подходящо разположени.

Дневник