Шуменският административен съд образува още едно дело по жалба на фирмата, която обслужва екарисажа в Шумен „Брамас - 96" АД срещу Областната дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ – гр. Шумен

Този път от Екарисажа оспорват мълчалив отказ на официален ветеринарен лекар /ОВЛ/ при ОДБХ. Става въпрос за  разпореждане, издадено от главен инспектор към ОДБХ - гр. Шумен, което касае спиране на дейността в обект Екарисаж за обезвреждане на странични животински продукти от категория 1 и 2.

Жалбоподателят счита, че разпореждането следва да бъде отменено, тъй като контролните органи са установили при втора проверка, че нарушенията, описани първоначално и дали основание за спиране на дейността в обекта са изцяло отстранени. Сочи се още, че „Брамас - 96“ АД е сключило и договор с „Холсим България“ АД за оползотворяване на месокостното брашно, произведено в екарисажа при преработката на странични животински продукти категория 1 и 2 и не е налице риск за общественото здраве и здравето на животните.

Поради това на 07.06.2019 г. дружеството е депозирало заявление за отмяна на разпореждането за спиране на дейността, по което официалният ветеринарен лекар не се е произнесъл. Липсата на изрично постановен акт „Брамас - 96“ АД възприема за незаконосъобразен мълчалив отказ и отправя искане за отмяната му.

По повод на оспорването Административен съд Шумен образува дело №337/2019 г. Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 16.10.2019г. от 09.30 часа.

ШУМ.БГ