Електронен регистър за всички, които произвеждат, преработват, търгуват, съхраняват или внасят биологични продукти ще предлага цялостен мониторинг на биологичното производство в страната в съответствие с регламентите на Европейския съюз, съобщават от пресцентъра на Министерство на земеделието, храните и горите.

Регистър ще бъде активен от понеделник, 19 август. В него ще започне да се въвежда информация за идентификация на площи, животни, пчелини и аквакултурни единици. Ще се вписват и издадени дерогации, сключени договори за сертифициране и контрол, сертификати, както и други данни свързани с биологичното производство.

Включените в регистъра оператори и подизпълнители ще трябва да потвърждават информацията, която се въвежда в електронната система, в срок от 10 календарни дни от предоставянето на данните от фирмите с разрешение за осъществяване на контрол за съответствие на биологичното производство.

За да изпълнят своите задължения, свързани с регистъра, те ще трябва да използват квалифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Националната агенция по приходите. ПИК може да се издаде във всеки офис на НАП.

Новия регистър можете да намерите тук.

Дневник