Със заповед на министъра на околната среда и водите Нено Димов, считано от 21 август 2019 година за директор на РИОСВ-Шумен е назначена Стела Илиева, съобщиха от пресцентъра на екоинспекцията, като уточниха, че Илиева е избрана за поста след спечелен конкурс, обявен от Министерството на околната среда и водите.

Стела Илиева е дипломиран магистър в специалността „Екологични биотехнологии и контрол на храните“ на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Професионалният си деветгодишен стаж в областта на екологията натрупва в РИОСВ, в Община Шумен и в частния сектор. Четири години е работила в дирекция „Икономика, общинска собственост и европейски програми“ в отдел „Европейски фондове и програми“ на Община Шумен. Четири години е била експерт в отдел „Превантивна дейност“ на направление „Биологично разнообразие и защитени територии“ на екоинспекцията.

Днес Стела Илиева беше официално представена пред екипа на инспекцията от областния управител на Шумен проф. Стефан Желев, уточняват още от пресцентъра на РИОСВ.

Припомняме, че първоначално Стела Илиева бе единствената  недопусната да участва в конкурса за длъжността от общо 6 кандидати. Като обяснение, бе изтъкнато, че не е покрила изискването за професионален опит - минимум 3 години на ръководна длъжност и/или 7 години опит в областта на анализи, управление, мониторинг и контрол в областта на околната среда.

Два дни, след като екоминистерството обяви допуснатите петима кандидати, в сайта на ведомството бе публикувано изменение на списъка, в който до втори кръг бе допусната и Стела Илиева.

ШУМ.БГ