Нито едно от осемте подадени оферти на фирми за проект и строеж на новия Дом за мъже с умствена изостаналост в Лозево не отговаря на критериите, посочени в обществената поръчка на общината. Това е основният мотив, заради който процедурата е прекратена, става ясно от публикуваните протоколи към обществената поръчка. В последния от тях се посочва, че „след разглеждане на техническите предложения на осемте фирми, нито едно не отговаря на условията за представяне, определени в документацията на обществената поръчка“.

Строежът на нов Дом за мъже с умствена изостаналост в Лозево е на стойност  1 099 922 лв., а финансирането е по ОП „Региони в растеж“. Общината подписа договор за изграждането на Дома в началото на тази година, а крайният срок за изпълнението е януари 2021 г.

ШУМ.БГ