"ВиК-Шумен" пусна отново процедурата за избор на изпълнител на пречиствателна станция за питейни води. Първият конкурс бе спрян през август по препоръка на Управляващия орган на Оперативната програма „Околна среда“.

Новата обществена поръчка е на стойност 21,148 млн. лв., или с 530 хил. лв. по-малко от предишната.

За тези пари трябва да се изградят, както самата пречиствателна станция за питейни води, така и помпена станция, заустващ колектор и кабелно захранване. Станцията ще е с капацитет на пречистване 450 литра в секунда при нормален режим и 600 при форсиран. Пречистването ще става чрез "бързи пясъчни филтри", след което водата ще се хлорира.

Изпълнителят  ще бъде избран по два критерия - Техническо предложение /разход на електроенергия за технологични нужди/ с тежест 60% и цена с тежест 40%. Той трябва да извърши изпитания и пускането в експлоатация на инсталациите. Срокът за работа е 547 дни.

Отварянето на офертите е на 6-ти януари 2020-та.

ШУМ.БГ