Председателят на Общинския съвет в Шумен Красимир Минчев ще оглави комисия, която спешно ще извърши проверка правилно ли работи електронната система за отчитане на гласове в сесийна зала. Причина за това е искане от страна на БСП и областния им председател Веселин Пенчев.

Социалистите открили, че при гласуването на съставите на постоянните комисии към местния парламент на предходната сесия екранът в залата показвал едни данни, а после в протокола от заседанието са записани други. 

Веселин Пенчев и колегите му изчели 147-те страници на протокола от сесията и го сравнили с видеозаписа, направен от общинската телевизия. "Точката за комисиите имаше около 140 поименни гласувания. В почти всички открихме разминавания", каза Пенчев на днешното заседание на Консултативния съвет към Общинския съвет. Той не се ангажира с предположение дали разминаванията са били умишлени или са плод на технически бъг в системата. "Независимо от това, поставя се под въпрос самото конституиране на комисиите. Затова смятаме, че трябва да има ново гласуване", добави социалистът.

Стана ясно, че никой от колегите му от другите политически сили не е забелязал такова разминаване - нито на последната сесия, нито при гласуванията през последните години.

"Тази информация не се въвежда на ръка. Системата отчита това, което се вижда на екрана и това е гарантирано. Ако този технически проблем сега се появява за първи път, то трябва да се обърнем към техническия отдел", каза председателят на Общинския съвет Красимир Минчев.

Въпреки това Пенчев настоя за прегласуване на избора на постоянни комисии.

Общинският съветник Красимир Костов настоя преди да се пристъпи към ново гласуване на следващата сесия, да се направи проверка от комисия, като се изгледа наново записа от телевизията и се сравни с протокола. С него се съгласи бившият председател на местния парламент Борислав Беджев, а никой не възрази.

Резултатите от проверката ще бъдат докладвани в началото на насроченото за 19-ти декември редовно заседание на Общинския съвет. Тогава ще се решава какво да се прави, ако е констатиран реален проблем с електронната система.

ШУМ.БГ