Бюджетът на община Шумен за 2020 г. е справедлив и балансиран. В него са осигурени средства за всички направления, които са важни за развитието на общината. Така определи бюджета заместник-кметът по финанси Татяна Костова на днешното обществено обсъждане на бюджета на общината. Тя посочи, че макрорамката е в размер на 79 289 902 лв.

В началото на обсъждането, което се състоя в зала 363 на сградата на общината кметът Любомир Христов подчерта, че в бюджета не е заложено повишение на местните данъци и такси, които не са променяни в общината от 2012 година насам.

Директорът на дирекция „Бюджет, финанси и човешки ресурси“ Десислава Петрова посочи, че приоритетите в бюджета са в сферите на образованието, социална политика и опазване на околната среда. Бюджетът е формиран на база 64: приходи от държавата и 36% местни приходи, каза още Десислава Петрова.

ШУМ.БГ