Качеството на атмосферния въздух в Шумен вече може да се следи онлайн в реално време на сайта на Изпълнителната агенция по околна среда, съобщиха от пресцентъра на общината.  

Данните показват средните стойности на фини прахови частици за последните часове, денонощие и година и са изобразени в графичен вид.  

Чрез системата могат да се видят и отчетените нива на озон, азотен и серен диоксид във въздуха, температура и посока на вятъра, относителна влажност, атмосферно налягане и слънчева радиация. 

Измерванията се извършват от автоматичната станция, разположена в двора на СУ „Йоан Екзарх Български“. 

До платформата се достига и чрез сайта на община Шумен в раздел „Устройство на територията“– направление „Екология“ – секция „Качество на атмосферния въздух“.

ШУМ.БГ