8 наематели на общински имоти, 22 собственици на вендинг машини, разположени на общински терени, както и ресторантьори със 130 маси на открито са подали заявления за освобождаване от такси и наеми за периода на въведеното извънредно положение от 13 март до 13 май.

Заявленията са разгледани от комисия и на тези ползватели на общински имоти и терени Общината е възстановила близо 25 хил. лв. за двумесечния период, в който те не са работили.

Мерките за подпомагане на бизнеса по време на извънредното положение бяха гласувани от Общинския съвет на сесията му през април. По предложение на администрацията от такси бяха освободени физическите и юридическите лица, ползващи терени общинска собственост, като мярката бе за търговци, които са преустановили дейността си. Тя обхваща такива, управляващи заведения за хранене и развлечения, ползващи летни тераси за сервиране на открито, търговци, разположили вендинг апарати на общински терен и търговци на територията на Общинския пазар и на обособените площадки за търговия със селскостопанска продукция.

Други 21 заявления са постъпили до крайния срок 10 юли от наематели на имоти в училищата, спортни клубове и наематели на общински нежилищни имоти, които имат спад в приходите заради извънредното положение. Тези наематели, според решение от месец май на Общинския съвет, временно се освобождават изцяло или частично от заплащане на наеми за периода на извънредното положение в зависимост от това дали са спрели дейността си изцяло или имат спад в приходите.

Предстои по тази мярка за подпомагане комисия да разгледа документите на наемателите и да излезе с решение до края на седмицата.

ШУМ.БГ