Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ разрешава и през август от язовир "Тича" да бъдат взети 1 млн. кубически метра вода за напояване. Това става ясно от подписания от министър Емил Димитров нов месечен график за използване на водите от комплексните и значими язовири в страната.   

Количествата вода, които ще се използват от язовира през август, не се различават от тези през юли.

Общото разрешено за ползване количество вода за месец август е 4,320 млн. куб. м. От тях 2,4 млн. за питейно-битови нужди на Шумен и Велики Преслав, 0,7 млн. за Търговище, 0,220 млн. за минимално допустим отток на река Камчия и споменатите вече 1 млн. кубика за напояване.

В месечния график е посочено, че наличният обем на водата в язовир „Тича“ е 151,753 млн. куб. м, полезният – 111 753 млн. куб. м

ШУМ.БГ