Срокът за премахване на изоставени автомобили, които се намират върху имот - държавна или общинска собственост е съкратен. Досега той бе две години, но с приети промени с постановление на МС от края на м.г. и обнародвани в ДВ на 8 януари т.г. премахването на моторно превозно средство с прекратена регистрация за повече от три месеца ще става от датата на прекратяване на регистрацията, съобщиха от общинския пресцентър.

На премахване подлежат и моторни превозни средства, на които не е заверен знакът за технически преглед за повече от три месеца от определената дата за нов преглед за проверка на техническата му изправност. Досега срокът им бе също две години.

От администрацията призовават собствениците на такива моторни превозни средства, да се съобразят с променените срокове и да преместят возилото в собствен имот или да го транспортират до площадка за временно съхранение или център за разкомплектоване.

Оттам апелират и гражданите да подават сигнали при наличието на изоставени автомобили на денонощния дежурен телефон 054/857 677 и на интернет страницата на общината.

Според администрацията нормативните изменения ще доведат до по-бързото решаване на проблема с изоставените автомобили и с осигуряването на повече места за паркиране.

ШУМ.БГ