С 158 срещу 56 гласа делегатите на Общото събрание избраха за ректор на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” проф.Маргарита Георгиева. Тя ще управлява ВУЗ-а през следващите 4 години. "Благодаря на всички, които ме подкрепиха. Надявам се, че в края на мандата ми няма да сте разочаровани", каза след обявяването на резултата новият ректор. Изборът, провел се преди минути, бе таен. Преди всеки да пусне бюлетината си в залата на Младежкия дом се проведе изключително разгорещен дебат. Двамата кандидати за ректор - проф.Добрин Добрев и проф.Маргарита Георгиева изложиха основните моменти от управленските си програми и отговаряха на въпроси. Преди да бъде обявена за ректор проф.Георгиева обяви тримата си заместници. Това са доц.Димчо Станчев/по учебната дейност/, доц.Богдана Георгиева/по акредитациите/ и доц.Драгомир Марчев/по финансите/. Маргарита Георгиева е родена през 1951 г. в гр.Нови пазар. През 1973 г. е завършила СУ “Св. Климент Охридски”, специалност Българска филология. През 1986 г. защитава дисертация по методика на обучението по български език. От 1988 г. е преподавател в ШУ “Епископ Константин Преславски”, а през 1991 г. е избрана за доцент с хабилитационен труд на тема: “Комуникация - родноезиково образование”. През 2004 г. защитава дисертация за присъждане на научната степен “доктор на педагогическите науки”. Чете лекции по методика на обучението по български език. През периода 1996-2000 г. е зам. - ректор на ШУ, а от 2004 г. е директор на ДИПКУ - Варна. От 2006 г. е професор. Проф.Добрин Добрев бе ректор в продължение на 6 години. ШУМ.БГ