Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) организира над 1 000 изнесени приемни в страната до края на годината. През април и май в Шуменска област ще се състоят приемни в 9 общини. Целта на приемните е да се разшири и улесни достъпа на земеделските производители до консултантските услуги на службата.

По график през април представители на НССЗ ще се срещнат със земеделските производители на Върбица – 16 април, Велики Преслав и Смядово на 23 април и в Каолиново – 30 април.

През май такива приемни в общинските служби ще има в Каспичан и Нови пазар на 14 май, Никола Козлево – 21 май и на 28 май в общините Венец и Хитрино.

Срещите ще се провеждат в общинските служби по земеделие, а приемните ще бъдат в рамките на 3 часа. Графикът е публикуван на електронната страница на Министерство на земеделието и храните в рубриката „Актуално“, както и на интернет страницата на НССЗ в рубрика „Обучения и информационни дейности”, под рубрика „Изнесени приемни”.

По време на изнесените приемни всеки един стопанин ще може на място да получи актуална информация и съвети в областта на земеделието и развитието на селските райони включително и за възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., схемите за директни плащания и националните  схеми за подпомагане. 

ШУМ.БГ