18 точки съдържа дневния ред на предстоящата сесия на Общинския съвет в Смядово. Местните депутати ще започнат работа с гласуването на докладна за удостояването със званието „Почетен гражданин на Смядово” на Николай Василев. Ще бъде гласувана и промяна в наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилищни имоти. Очаква се да бъдат приети проекти на Общинска програма за закрила на детето – 2007 г. за Община Смядово и Общинската програма за превенция на насилието между учениците за 2007 - 2008г. Останалата част от дневния ред е свързана с продажба на различни поземлени имоти в селата Кълново и Бял бряг. Сесията започва утре от 9.30 часа. ШУМ.БГ