Скъпи граждани представям ви снимки от детската площадка
намираща се на ул. Софийско шосе където играят нашите деца.

Това е пълно безобразие господин кмете на вас тези снимки
харесват ли ви. Защото на нас родителите Не.

Искам да попитам към кое звено да се обърна за решаване на този проблем.

Емилияна Станчева, emi_tani@abv.bg