"ВиК Шумен" започна подготовката за кандидатстване за финансиране на пречиствателна станция за питейни води и довеждащ водопровод от язовир "Тича".

Строителството става възможно, след като Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС) отвори в петък процедура за изграждане на ВиК инфраструктура с общ размер 1,35 млрд. лв. Средствата ще се предоставят директно на 14 ВиК оператора, след които и шуменския.

За пречиствателната станция има вече работен проект, както и издадено разрешително за строеж от община Шумен. Довеждащият водопровод все още не е проектиран.

„В момента работим по изготвяне на тръжната документация, за да пуснем обществена поръчка за строежа на пречиствателната станция за питейни води, за която имаме работен проект и разрешение за строителство. Ще я обявим преди сключване на договора за финансиране, за да вървят сроковете за избор на изпълнител, както и тези за обжалване на процедурата, ако има такова. Така ще можем да скъсим периода от обявяване на процедурата до започване на строежа“, каза за ШУМ.БГ управителят на „ВиК Шумен“ инж. Красимир Марков.

Той обясни, че очаква поръчката за пречиствателната станция да се пусне още през август.

След това ще се обяви процедурата и за другия голям обект - довеждащият водопровод от яз. „Тича“ до пречиствателната станция. За него обществената поръчка ще е за проектиране и строителство.

Инж. Марков заяви, че все още не може да се назове точната сума, за която ВиК ще кандидатства за финансиране. „Говорим приблизително за 100 млн. лв. или малко над тях. В проекта се включват двата големи обекта в Шумен – ПСПВ и довеждащия водопровод от яз. „Тича“, но и подмяна на канализация, ремонти на помпени станции в Шумен, както и малки обекти от  ВиК сектора в Нови пазар“, каза шефът на водоснабдителното дружество.

Процедурата чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на ВиК дружествата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Кохезионния фонд. Срокът за кандидатстване е девет месеца и той тече от 20 юли. Максималният срок за изпълнение на проектите е 54 месеца, от които 49 месеца са за физическо изпълнение на дейностите.

ШУМ.БГ