За близо 2 млн. лева в села на община Велики Преслав безвъзмездно ще се възстановят улични настилки и ще се рехабилитира водопроводната мрежа, съобщиха от общината.

Кметът Александър Горчев подписа вчера договора. 1 910 000 лева е сумата, която Държавен фонд "Земеделие" предоставя на Общината за осъществяването на Проект „Реконструкция и рехабилитация на водопровод и възстановяване на улична настилка в селата Златар, Драгоево, Миланово, Кочово и Троица.

Безвъзмездната финансова помощ , която ще получи Община Велики Преслав е по подмярка 7.2 „ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, от Програма за развитие на селските райони.

В рамките на проекта ще се направи реконструкция на водопроводна мрежа и цялостно асфалтиране на улиците: ул. „Цар Калоян“ в село Троица, ул. „Стефан Стойчев“ в село Драгоево, ул. „Никола Петков“ и ул. „Охрид“ в село Златар, ул. „Бузлуджа“ в село Миланово и ул. „Панайот Волов“ в село Кочово.

ШУМ.БГ