Част от близо 1 400 абитуриенти от област Шумен, които положат успешно държавните зрелостни изпити през тази година, трябва да плащат сами здравните си вноски, припомниха от офиса на НАП в Шумен.

Учениците до 18-годишна възраст и след навършване на тази възраст, ако учат редовно - до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 22-годишна възраст са осигурени за сметка на държавния бюджет.

Учениците, завършили средното си образование през 2019г., трябва да се осигуряват сами докато станат студенти редовно обучение или започнат работа. До 25 август те трябва да подадат декларация образец 7 в НАП, с която еднократно декларират, че ще се осигуряват сами за здраве, както и да платят здравната си вноска за месец юли. Изключение правят тези млади хора, които веднага след завършването на гимназия са започнали работа и се осигуряват от работодателите си.

За сметка на републиканския бюджет се осигуряват здравно учениците до завършване на средното им образование и студентите, които учат редовна форма на обучение до навършване на 26 годишна възраст.

В летния период между завършване на 12-ти клас и започване на академичната година във ВУЗ обаче, младите хора не попадат в нито една от двете категории "ученици" или "студенти". През това време те трябва сами да плащат вноските си за здравно осигуряване, които са в размер на 22,40 лева на месец, защото съществува възможност да се окажат с прекъснати здравно-осигурителни права.

Подаването на декларацията става лично или чрез упълномощено лице в офиса на НАП по постоянен адрес, по пощата с обратна разписка или най-бързо и лесно – по интернет с персонален идентификационен код (ПИК).

Дневник