Тричленен състав на Шуменския административен съд започна днес повторно гледане на делото на „Свидетели на Йехова“ срещу община Шумен.

Християнската секта атакува като незаконосъобразни текстовете в член пети на Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред на територията на общината. Те забраняват нетрадиционни за България религиозни общности да осъществяват дейност близо до училища, детски заведения и културни институции, ползването на публични сгради за религиозни обреди, както и религиозната пропаганда в домовете на хората.

До това второ дело се стигна, след като през 2017 г. Административния съд в града присъди в полза на „Свидетели на Йехова“. Общината обжалва пред Върховния административен съд /ВАС/ и той върна делото на първа инстанция.

Днес съдът, в нов състав съгласно решението на ВАС, прецени, че няма процесуални пречки и даде ход на делото. В съдебното заседание двете страни заявиха, че продължават да поддържат тезите си - „Свидетели на Йехова“, че текстовете в член пети на Наредба 1 са дискриминационни, а Общинският съвет, че жалбата на сдружението е неоснователна.

Съдът определи двете страни да съберат и представят доказателства за своите тези при следващото заседание по делото, което бе насрочено за 27 януари.

ШУМ.БГ