Състав на Административния съд /АС/ отмени член 5, алинея 6 на Наредба №1 на община Шумен, забраняващ извършването на религиозна пропаганда по домовете на гражданите.

Въпросният текст бе атакуван от християнската секта "Свидетели на Йехова" пред няколко съдебни инстанции от 2017-та до сега. Казусът бе гледан от друг състав на шуменския АС, след което стигна до Върховния съд, който пък го върна отново в Шумен.

Магистратите заключават, че забраната за религиозна пропаганда по домовете противоречи на нормативни актове от по-висока степен и на Конституцията. Например "по този начин се ограничава правото на вероизповеданията да организират публична дейност и извън молитвените си домове, регламентирано с чл.12, ал.4 от Закона за вероизповеданията".

Новото решение на съда не е изцяло в полза на "Свидетели на Йехова" - магистратите отхвърлят искането на сектата за отмяна на два други члена от Наредба 1. Те забраняват извършване на религиозни обреди и служби и предоставяне на помещения за това в културни институти, училища, младежки и детски обекти, както и публичната религиозна дейност на разстояние по-малко от 400 м. от детските обекти, учебни заведения и културни институти.

Решението на Административния съд подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок.

ШУМ.БГ