Център за върхови постижения ще бъде изграден в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ /ШУ/. Той е на стойност 3 054 364 лв., осигурени по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", съобщиха от пресцентъра на висшето училище. 

Оттам уточниха, че стартирането на  строително-монтажните дейности по сключеният договор  с „ЖСП Стил“ ООД на стойност 719 814,92 лв. е започнало непосредствено с обявяването на извънредното положение, заради което до момента са извършени само подготвителни дейности.                            

Към настоящия момент официално стартира изграждането на специализираната научноизследователска инфраструктура с обща площ 300 кв.м. на територията на ШУ. 

В  изградения Научноизследователски лабораторен комплекс ще бъде  разположен новият дейта център с терминали за достъп,  три модула - „Математически основи на информационната сигурност“, „Стеганологична защита на информацията в мрежите“, „Криптологична защита на комуникациите“, и една Лаборатория за моделиране и симулация на процеси. За оборудване на комплекса с нова и съвременна апаратура са предвидени 1 470 365 лв. 

Строителният надзор ще се упражнява от „СНИК” ЕООД - Шумен, добавиха от ВУЗ-а.
ШУМ.БГ