Експерти от РИОСВ-Шумен, Басейнова дирекция „Черноморски район“ /БДЧР/, съвместно с представители на „ВиК – Шумен“ ООД провериха сигнал за оцветяване на река Провадийска от градската канализация на Каспичан. Взети са проби за изследване, съобщиха от пресцентъра на Екоинспекцията. 

Сигналът за оцветяването постъпил от жител на града. Незабавната проверка на експертите показала наличие на утайки с оранжев цвят по руслото на дерето след изхода на канализацията на града в една от точките на заустване. 

За установяване на качествата на отпадъчните води и дали има замърсяване към реката са взети водни проби от изхода на канализационния колектор. Извършена е и проверка на обект за преработка и производство на консервирани плодове и зеленчуци и обект за производство на картон и каширано велпапе. Установено е, че при двата обекта се формират производствени отпадъчни води, които се заустват в канализацията с цветност, различна от битови отпадъчни води. 

По заявка на БДЧР са взети три водни проби - на 300 м преди мястото на замърсяване, от мястото на замърсяване и 150 м по течението на р. Провадийска след мястото на замърсяване. 

ШУМ.БГ