Проведените лабораторни изследвания на водата от 6 местни водоизточника в град Велики Преслав, след извършено пробонабиране на 8 септември показват, че от всички чешми водата  само при една става за  пиене, съобщават от Регионалната здравна инспекция в Шумен.

Това е водата от чешма „Горната чешма“ намираща се в кв. Кирково, която отговаря на здравните изисквания по всички изследвани органолептични, физикохимични и микробиологични показатели;

От останалите 5 водоизточника -  водата от чешмата до В и К, чешмите „Тунела“, „Радула“, „Кюнтя“ и чешмата по пътя от В. Преслав за с. Драгоево не следва да се ползва за пиене, тъй като е с отклонения по микробиологични показатели, уточняват от РЗИ.

От здравната инспекция напомнят, че получените резултати отразяват моментното състояние на водата от местните водоизточници. Качествата на водата от тях зависят изцяло от метеорологичните условия, тъй като не се извършва допълнителна обработка (дезинфекция).

ШУМ.БГ