На 25 юни в Пазарджик, по-късно в Шумен и в София ще бъдат открити „сини стаи“ за разпит на деца жертви на насилие. Това включва проекта „Участие на деца в правни процедури“, който е продължение на проекта „Чуй детето“, реализиращ се в трите града. „Основният проблем, по който работим и в двата проекта е, че децата жертви на насилие и свидетели на насилие са разпитвани многократно и то често от хора без специална подготовка“, каза днес на пресконференция в Шумен доц. Нели Петрова, председател на УС на Института по социални дейности и практики /ИСДП/. Изграждането на специализирани помещения за изслушване на деца цели да се създаде приятелска и приветлива атмосфера за детето и да гарантира изпълнението на процесуалните действия. Стаите са обзаведени с т.н венециански стъкла, през които специалистите могат да гледат какво се случва, но самото дете ще бъде разпитвано от специалист подготвен за това. Стаята ще е оборудвана със звукозаписна и видеозаписна техника. По време на заключителната сесия на обучението в Шумен по проекта днес магистрати, полицаи и дознатели обсъждаха и предложения за законодателни промени в нормативните уредби „Когато детето е жертва на насилие и не е навършило 16 г., да бъде разпитвано само веднъж в досъдебното производство. Това да става пред съдия с участието на експерт психолог, когато се отнася за участието на деца в тежките престъпления, като убийства и сексуални посегателства.По този ред да бъдат проведени разпитите и на децата свидетели на престъпления с цел да не бъдат травмирани“, са част от предложенията. Те ще бъдат представени за обсъждане пред специалисти в Пазарджик, както и на дискусии в София, с Института по правовосъдие, за да може преди нормативните промени да бъдат приети от професионалисти“, каза доц. Петрова. Според Надя Стойкова, изпълнителен директор на ИСДП, паралелно с реализацията на проекта ще бъде проведено изследване в страната по отношение на децата жертви на насилие. „Изследването ще го направим заедно със Съюза на съдиите, за да съберем данни за продължителността на делата, колко време отделя един такъв процес, цялото движение на делото. Тези данни ще представим на заключителната международна конференция през септември в София“, каза Стойкова. Днес в Шумен завърши петдневното обучение по проекта „Участие на деца в правни процедури“, в който се включиха магистрати, полицаи и дознатели, социални работници и психолози от областта, както и представители на НПО от Разград, Пазарджик и Русе. Проектът е финансиран от Европейския съюз и бюджета на Република България и се изпълнява от Института по социални дейности и практики, в партньорство със Съюза на съдиите в България, Фондация “Ничии деца” - Полша и община Шумен. ШУМ.БГ