Има свободен ресурс и места за подпомагане на още възрастни хора и лица с увреждания по проекта на община Шумен за патронажна грижа. 

Това обявиха на пресконференция днес зам.-кметът по здравеопазване Светлана Маркова и директорът на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за лица с увреждания Севелина Колева. 

Проектът "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Шумен" има два компонента. Единият е за подпомагане на възрастните и самотни хора чрез доставка на храна, хранителни продукти, лекарства и продукти от първа необходимост, както и плащане на битови сметки /всичко това със средства на потребителите/. 

Другият е за ползване на социални помощници в рамките на до 2 часа дневно. 16-те назначени служители се грижат за личната хигиена и за хигиената на жилището на нуждаещия се. 

За двете услуги вече са записани много желаещи, но има и по около 60 свободни места за всяка от тях. "Интерес има, но се надявам чрез медиите повече хора да научат за тези възможности", каза д-р Маркова. 

Телефоните за информация и записване за услугите са 0878261240 и 0879904770. Първият е за услугата социални помощници за дома, а вторият за асистентите, оказващи помощ за пазаруване и сметки. 

Общата сума по проекта на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е в размер на 1,037 млн. лв. 

ШУМ.БГ