Кметът на община Хитрино Нуридин Исмаил трябва да плати 3 000 лв. глоба по наказателно постановление на Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ. 

Решението на Административния съд е окончателно и не може да се обжалва. 

На 21-ви февруари т.г. експерти на РИОСВ извършили проверка и установили замърсявания от строителни и битови отпадъци в покрайнините на село Хитрино. Заради това на 10-ти март бил съставен акт за административно нарушение по чл. 19 от Закона за управление на отпадъците. 

Кметът на общината, като длъжностно лице, не бил предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и допуснал създаване на незаконно сметище. 

Нуридин Исмаил обжалвал първо пред Районния съд в Шумен, а после и пред Апелативния. 

Глобата трябва да се плати с негови лични средства. 

ШУМ.БГ