Допълнителни 4,006 млн. лв. ще получат от държавата общините Шумен, Нови пазар и Велики Преслав за важни инфраструктурни обекти. Парите са отпуснати с две постановления на Министерски съвет.

Най-голяма е сумата за община Велики Преслав - 1 806 135 лв. За Нови пазар са отпуснати 1,7 млн. лв., а за Шумен - 500 хил. лв.

С отпуснатите 1,7 млн. лв. за Нови пазар ще се завърши корекцията на корито на минаващата през града река Крива. “Миналата година беше осигурено финансиране пак през Министерски съвет в размер на 1,3 млн. лв. и сега с новия трансфер вече ще успеем да реализираме втория етап на проекта - да завършим цялостно реконструкцията на речното корито”, обясни за ШУМ.БГ кметът на община Нови пазар Георги Сашев.

Парите за Шумен също са за речно корито, но на река Енчова. Те ще се използват за укрепване на сериозно пострадалите през 2015-та година брегове на реката в участъка от Гръцкия блок до моста на ул. „Генерал Скобелев“.

Заместник-кметът по строителството на Шумен Боян Тодоров обясни, че през 2018-та общината укрепи част от брега на реката, но все още има места, на които водите опасно подкопават пръстта и заплашват от срутване улица “Марица”. Предвижда се на най-опасните места от брега да се изградят стоманобетонови подпорни стени. “Имаме проект, ще видим доколко тези 500 хил. лв. ще стигнат”, каза Тодоров.

Средствата за Велики Преслав са за 2 проекта - “Реконструкция на пазарен площад – изграждане на покрит пазар с търговски обекти и паркинг” в гр. Велики Преслав“ /828 940 лв./ и “Основен ремонт на ул. „Георги Димитров” и прилежащия водопровод“ с. Драгоево“. Предвидено е цялостно обновяване на пазарното пространство в центъра на града с нова настилка, два нови навеса за търговците и осветление.

ШУМ.БГ