Община Шумен внесе проектните предложения за реконструкция на Летния театър и за ремонт на Младежкия дом. Очаква се Управляващият орган на ОПРР да ги оцени и да подпише договорите за изпълнение, съобщиха от пресцентъра на кметството.

Проектите са част от Инвестиционната програма на общината с предвидено финансиране по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 и частично съфинансиране със собствени средства.

Проектът за Летния театър е за цялостна реконструкция на сградата за 2 434 009 лв., от които 1 435 956 лв. ще са безвъзмездна финансова помощ.

Предвижда се да се изгради нова трибуна, разположена амфитеатрално с 5 сектора за зрителите и капацитет 900 места. Съществуващата козирка ще бъде основно санирана, ще бъдат възстановени двете осветителни кули и разрушената ограда на съоръжението. Заложен е ремонт на помещенията под сцената, обновяване на съблекалните, гримьорните, сервизните помещения, касите, ще бъдат изградени подходи за инвалиди. Извън територията на Летния театър ще се възстановят всички подходи и ще се запази съществуващото озеленяване.

Проектът за частична рехабилитация и ремонт на Общинския младежки дом включва цялостен ремонт на покрива, обновяване на фоайетата, концертната зала и санитарните помещения. Ще бъде санирана фасадата на сградата и ще се подмени дограмата. Рампи и нова стълбищна платформа ще улесняват посетителите с двигателни затруднения. В проекта е включено и изграждане на външен асансьор във вътрешния двор. Дейностите са на обща стойност 2 518 356 лв., като от тях 1 714 815,02 лв. са безвъзмездна финансова помощ.

"Във връзка с необходимостта от теглене на кредит за финансиране на изпълнението на проектите предстои да се организира публично обсъждане на намерението за поемане на дългосрочен общински дълг от Регионалния фонд за градско развитие", уточниха от кметството.

По-късно от пресслужбата на община Шумен съобщиха, че за съфинансиране на двата проекта ще се теглят банкови заеми. За Летния театър кредитът ще е в размер на  456 800 лв., а за Младежкия дом - 650 000 лв. Заемите ще се връщат 10 години - на 120 равни месечни вноски.

Намерението за поемане на дългосрочен общински дълг ще бъде подложено на публично обсъждане, която ще се проведе на 22 януари от 14,00 часа в зала „Проф. Венета Вичева“ в сградата на кметството.

ШУМ.БГ