Промяна в бюджет 2008 г. гласуват днес общинските съветници във Велики Преслав Общинските съветници във Велики Преслав днес на сесия ще гласуват промяна в бюджета за 2008 г., съгласно докладна записка на кмета на общината Димо Бодуров. Сесията е насрочена за 13.30 ч. и на нея ще бъдат разгледани две програми – за оптимизация на училищната мрежа в Общината и Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета 2008-2011 г. За нова Постоянна комисия по Евроинтеграция и туризъм с 5-ма членове, както състава и ръководството й ще бъде една от точките за гласуване от общинските съветници.Сред докладните са и гласуване за участие на община Велики Преслав като партньор в проект по Оперативна програма „Административен капацитет“, утвърждаване на приемателно-предавателен протокол за съоръженията за външно изкуствено осветление и предоставяне за безвъзмездно ползване за определен срок на помещения от административна сграда на НОИ – РУ “Соц. Осигуряване” гр.Шумен. ШУМ.БГ