По-голям брой казани и по-голяма честота на събиране на боклука ще има в 26-те села на   община Шумен през следващите 3 години. Кандидатите за сметосъбиране и сметоизвозване са същите, както и досега - „AEC-X“ и „РТК“, става ясно от документите в обявената от общината обществена поръчка.

Първата фирма иска да чисти в селата Благово, Васил Друмев, Дибич, Друмево, Ивански, Илия Р. Блъсков, Кладенец, Ветрище, Вехтово, Костена река, Мараш, Овчарово, Радко Димитриево и Салманово. В тези населени места трябва да бъдат разположени 731 метални контейнери за битови отпадъци тип „Бобър” - с 58 повече от предходните години.
„РТК“, която иска да почиства селата Белокопитово, Велино, Градище, Коньовец, Лозево, Мадара, Новосел, Панайот Волов, Средня, Струйно, Царев брод и Черенча ще трябва да постави 528 „Бобъра".

След подписване на договора с фирмите, община Шумен си запазва правото да изиска и допълнителен брой контейнери, който обаче няма да надвишава 20% от предварително уговорените.

Честота на събиране и извозване на боклука зависи от броя на жителите на населеното място и съответното количество боклук, който се генерира там през последните три години. Така обслужването на един контейнер на година варира от 26 пъти до 36 пъти.

Честота на сметосъбиране и сметоизвозване 26 пъти годишно включва извозване на отпадъка от всеки контейнер веднъж на две седмици. Честотата на събиране на боклука 30 пъти годишно означава извозване на отпадъка най-малко два пъти месечно в периода януари – април и октомври – декември и най-малко три пъти месечно за периода месец май – месец септември. Честотата на събиране на боклука 36 пъти включва извозването му поне два пъти месечно от януари до април и от октомври до декември и веднъж седмично от месец май до месец септември. 

1 702 100 лв. е сумата, която общината ще отдели през следващите три години за събиране и извозване на боклука от 26-те села. За 14-те населени места, където ще чисти „AEC-X“, са заделени 967 716 лв., за останалите 12, за чиято чистота ще се грижи „РТК“ сумата е 734 384 лв.

ШУМ.БГ