Компютърен томограф на стойност 150 000 лв. заработи в преславската болница. Днес в 13 ч. с водосвет за здраве и успехи официално ще бъдат представени възможностите на медицинския скенер. „С компютърния томограф имаме възможност за по-точна диагноза на вътрешни органи, мозъка, костната система. Той е последно поколение спираловиден томограф и се отличава от останалите в областта, че може да извършва компютърна томография на хора с по-голямо тегло /120кг./“, каза за ШУМ.БГ д-р Милчо Мавродинов, управител на преславската болница. Средствата са осигурени от общинския бюджет, като допълнителни близо 3 000 лв. са дадени от болницата и спонсори за ремонтни дейности, на помещението, съгласно изискванията за поставяне на медицинската апаратура. Днес при откриването ще присъства кметът на общината Димо Бодуров, лекари от многопрофилните болници в Шумен, Нови пазар и представители на Здравната каса. ШУМ.БГ