Съдия Мирослав Цветанов Марков е единственият кандидат, подал документи за участие в обявения от ВСС конкурс за председател на Районния съд в Шумен. Процедурата е открита заради изтичащ мандат на сегашния ръководител на РС Емилиян Ангелов. Предстои ВСС да се произнесе дали кандидатурата на Марков е допустима. Мирослав Марков е съдия в Районния съд в Шумен. Бил е председател на Районния съд във Велики Преслав, а преди това следовател в Окръжна следствена служба в Шумен.

Една е и кандидатурата за ръководител на Раойнната прокуратура в Шумен. Документи е подал Любомир Манолов Георгиев, който е административен ръководител на Районна прокуратура – Разград. На този етап ВСС е отложил произнасянето по допустимостта на Георгиев в процедурата, като предстои да му се извърши извънредно атестиране.

За втори път ВСС отваря конкурсна процедура за председател на Районен съд - Нови пазар. В предходната не се яви нито един кандидат за поста.

ШУМ.БГ