След като от повече от година ВЕЦ “Моста” не работи заради липса на вода в “Тича”, от месец май турбините на централата ще се завъртят отново. Разрешение даде  Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ в новия си График за използване на водите от комплексните и значими язовири.

Припомняме, че министерството не е отпускало количества вода за ВЕЦ "Моста" от юли 2018-та насам. Оттогава до 31 декември 2019-та ВЕЦ-ът преработвваше само количествата за минимално допустим отток на река Камчия. През 2020 централата не  работи нито един ден.

В подписания от министър Емил Димитров график за май е посочено, че “Моста” ще може да преработи 1 млн. куб. м. вода, като количестовото е и за минимално допустим отток в река Камчия след язовира.

За май МОСВ разрешава да се ползва общо 6, 643 млн. куб. м. вода от язовир “Тича”.
В сравнение с април се увеличава количеството вода, което се отпуска за напояване. За тази цел са разрешени 2,493 млн. куб. м. вода от „Тича“.

В границите от април остават количествата вода за питейно-битови нужди. На Шумен и Велики Преслав се отпускат 2,400 млн. куб. м. За населението в Търговище - 0,750 млн. куб. м. вода.

Според данните на МОСВ, които са за 26 април, наличният обем в „Тича“ е 229,048 млн. куб. м. - 73,57% от общия обем на язовира.

ШУМ.БГ