3,253 млн. куб. м. вода от яз. „Тича“ ще могат да се използват за напояване през юни. Количеството е увеличено спрямо предходния месец май, когато за напояване бяха отпуснати  2,493 млн. куб. м. Общо през юни позволеното за използване количество вода е 7,573 млн. куб. м.

Цифрите са посочени в месечния график за юни, изготвен от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за използване на водите от комплексните и значими язовири.

С малко се увеличава количеството вода за снабдяване на битови и питейни нужди на населението на Шумен и Велики Преслав – за юни то е 2,450 млн. куб. м. (2,400 млн. куб. м. през май). За водоснабдяване на Търговище цифрата е като предходния месец - 0,750 млн. куб. м. вода.

Леко увеличение има и при разрешените количества вода за осигуряване на минимално допустим отток в река Камчия – за юни те са 1,120 млн. куб. м. (1 млн. куб. м. вода през май).

Водите за минимално допустим отток след язовира могат да се преработват от ВЕЦ „Моста“ през юни, се посочва в документа на МОСВ.

Според данните на министерството към 26 май в яз. „Тича“ наличният обем е 229,786 млн. куб. м., а наличният полезен обем е 189,786 млн. куб. м. Общият обем на язовира е 311,800 млн. куб. м.

ШУМ.БГ