Относителният дял на бедното население в Шуменска област намалява през 2020-та до 16,4%. Спадът спрямо 2019-та е с 6,7 процентни пункта, съобщиха от Териториалното статистическо бюро /ТСБ/ в Шумен.

Средно в страната под линията на бедността са 23,8%. С най-висок относителен дял на бедните сред 28-те области в страната са областите Сливен - 31,3%, Монтана - 29,4%, Силистра - 29,1%, и Бургас - 29%. От Статистиката правят уточнението обаче, че линията на бедност е различна за всяка област. Средният за страната  праг на лице от домакинство е 451 лв. на месец.

През м.г. най-висок размер на линията на бедност средномесечно на лице от домакинство има област София /столица/ - 718 лв., с равнище на бедност 22,5%, а с най-нисък размер на линията на бедност е област Монтана - 270 лв., където равнището на бедност съответно е 29,4%. Област Шумен заема 14-то място по размер на линията на бедност средномесечно на лице с 408,25 лв.

"Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните от изследването през 2020 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери /обезщетения, социални и семейни помощи и добавки/, равнището на бедност в област Шумен се повишава от 16,4 до 24,6%, или с 8,2 процентни пункта", добавиха от ТСБ.

ШУМ.БГ