Увеличава се годишният лимит на водата за напояване на земеделски култури от яз. „Шумен“ от 1 000 000 куб. м. годишно на 2 000 000 куб. м.  Разрешителното е обявено от Басейнова дирекция „Черноморски район“.

Увеличението на годишния лимит е изчислено съгласно определените норми за водопотребление. Напояването, което е гравитачно и помпено обхваща поливни площи от землищата на Шумен, селата Мараш, Дибич, Радко Димитриево, Салманово и с. Кюлевча, община Каспичан.

С разрешеното количество вода ще се напояват 5 600 дка царевица, 113 дка зеленчуци, 100 дка други култури – ягоди, малини, овощни градини, които са част от 13 000 дка поливни площи от НС „Виница“. Условията за предоставяне правото за използване на водата за напояване са ежегодно заплащане на ползваната вода, цената, на която е непроменена през последните три години и стриктно изпълнение на условията, залегнали  в разрешителното.

Язовир „Шумен“ е с общ обем 6,4 млн. куб. м водни маси, от които полезен обем 6, 25 млн. куб. м и мъртъв обем – 0,15 млн. куб. м.

ШУМ.БГ