9 училища от област Шумен са одобрени и включени в проекто списъка на Министерството на образованието и науката (МОН) за иновативни за учебната 2021/2022 г.

В сравнение с изминалата година с етикет „иновативни“ в областта училищата ще са с едно по-малко. Отпада СУ „Панайот Волов“ в Шумен заради приключил и реализиран проект за иновативни учебни практики.

За следващата учебна година иновативни практики в обучението ще продължат да прилагат: шуменската ППМГ „Нанчо Попович“, Основно училище „Васил Левски“ в Градище, Основно училище „Панайот Волов“ в село Мадара, III ОУ „Димитър Благоев“ - Шумен, СУ „Йоан Екзарх Български“ - Шумен, СУ „П. Волов“ - Шумен, новопазарските СУ „Хан Исперих" и Професионална гимназия по химични технологии и дизайн „Проф. д-р Асен Златаров“, СУ „Св. Паисий Хилендарски“ - Върбица и СУ „Цанко Б. Церковски" - Никола Козлево.

Предложеният проект на списък на иновативните училища в Република България за учебната 2021/2022 година от МОН включва 509 училища, от 28 области, от 137 общини. От тях 72 училища не са били иновативни за учебната 2020/2021 година, 437 училища са с  продължаваща иновация или с приключваща иновация през 2020/2021 учебна година, но са  одобрени с нови проекти.

В иновативните училища се разработват и въвеждат иновативни елементи по отношение на организацията или съдържанието на обучението и се използват нови методи на преподаване или управление. Одобрените проекти се изпълняват за срок до 4 години.

ШУМ.БГ