През 2021-ва шуменци са много по-изрядни в плащането на своите общински данъци и такси. За първите 5 месеца на годината местната хазна е събрала 65% от планираните годишни постъпления. За сравнение – до края на май 2020-та гражданите са платили само 37%.

Най-голяма тази година е събираемостта на данъка върху недвижимите имоти. Постъпили са 2,761 млн. лв., при план 3,500 млн. лв., или 78%. Миналата година сумата е била 1,496 млн. лв., или 40% от годишния план.

Внесеният налог за автомобилите т.г. е в размер на 2,550 млн. лв. Това е 59% от планираното, при 46% за м.г.

Много добра събираемост има и при данъка върху недвижимите имоти – 78%, при 40% за същия период на 2020-та, както и при данъка за придобиване на имущество -  49% сега при 34% за м.г.

Единствено по-слабо върви събирането на туристическия данък, но въпреки това отново по-добре от м.г. - 39 срещу 25%.

Най-голямата общинска такса - Такса смет, до края на май е събрана на 72% / 4,658 млн. лв. при план 6,5 млн. лв./. За първите 5 месеца на м.г. са били внесени 3,254 млн. лв., или 50%.

ШУМ.БГ