През 2020 г. средната цена на сделките с ниви в Шуменско достига 1 044 лв. за един декар, което е с 10.6% повече в сравнение с 2019 г., сочат данните на Териториалното статистическо бюро в Шумен.

За сравнение през изминалата 2020 г. средната цена на един декар ниви в страната е 1 042 лв., с 2 лв. по-ниска от тази в област Шумен.

За миналата година най-висока е цената в община Никола Козлево - 1 242 лв. на декар. В още три общини - Нови пазар, Шумен и Каспичан, средната цена на нивите надвишава средното за страната равнище.

Статистиката отчита и по-високи цени на рентата на земеделска земя в област Шумен през 2020 г. в сравнение с тази за страната. Средната цена на наем/аренда на един декар ниви в област Шумен достига 52 лв. при 46 лв. за страната.

В областта най-висока е средната цена за наем/аренда на един декар ниви в община Никола Козлево - 61 лв./дка, а най-ниска е в община Смядово - 34 лв./дка.

ШУМ.БГ