Цени за почасово използване на „Арена Шумен“ за тренировки и състезателни срещи предлага Общинското предприятие „Общински жилища и имоти“ /ОЖИ/.

Подобна възможност за ползване залата се прави за втори път. През 2019 г. от ОЖИ предложиха цени за почасово ползване на залата, но при дебатите в Общинския съвет не бе постигнато съгласие и предложението бе оттеглено.

След две години и след разговори със спортни клубове отново се предприема стъпка към по-гъвкави цени за спортния обект.

От стопанисващото залата предприятие предлагат за провеждане на срещи от международни, държавни, републикански първенства спортните клубове да имат възможност да плащат за ползване до 12 часа, до 4 часа съответно по 480 лв. и 120 лв.
Конкретизирани са и нови цени за тренировки, за които, ако са до 90 минути ще се плаща 60 лв., а ако са до 4 часа 180 лв.

От предходното предложение остават цените за ползване на залата от състезатели по тенис на маса и тенис на корт. За двама състезатели по тенис на маса цената за 1 час е 7,20 лв. с ДДС за час, а за четирима 10,80 на час. Ако двама искат да играят тенис на корт под покрива на „Арена Шумен“ ще трябва да заплатят 30 лв. на час, за четирима цената е 42 лв. за час.

От ОЖИ слагат цена и за подготовка на залата за съответното спортно събитие – за монтаж на съоръжения и оборудване да се плаща 180 лв. искат от общинското предприятие.

„С приемането на предложеното за въвеждане на цени за почасово ползване на „Арена Шумен“ ще доведе до възможности за ползване на залата при приемливи за спортните клубове цени при провеждане на официални срещи и за тренировъчна дейност, акумулиране на приходи от ползването на многофункционалната зала, които ще се ползват за нейното нормално функциониране и поддържане, освен това ще допринесе за въвеждането на ред  при ползването на обекта и за рационалното му ползване“, казват в мотивите към предложението от ОЖИ.

Новите цени са предоставени за обществено обсъждане и ще бъдат гледани от Общинския съвет на предстоящата юлска сесия, за да може ако се приемат да започнат да се прилагат още преди стартиране на активния спортен състезателен сезон.

ШУМ.БГ