Три кандидатури са постъпили до Министерството на образованието и науката (МОН) в обявения конкурс за началник на Регионалното управление на образованието в Шумен.

Двама от кандидатите са допуснати по документи до следващите етапи на конкурса (тест и интервю). Това са Драгомир Янков и Багрян Йорданов, става ясно от публикувана информация на сайта на МОН.

Двамата ще държат тест на 4 август, като същия ден ще бъде проведено и интервюто с тях.

МОН не допуска до конкурс кандидата Валя Видева. Според конкурсната комисия представените от Видева документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален професионален опит - 5 години опит на ръководна длъжност в институциите от системата на предучилищното и училищното образование или опит на ръководни или експертна длъжност в администрация, свързани с предучилищното и училищното образование или минимален ранг - II младши.

ШУМ.БГ