Общинските съветници от Шумен бяха категорични и с 39 гласа гласуваха „Против“ бизнес плана на ВиК, в който е заложено увеличение на цената на водата в следващите пет години.

Съветници от всички политически групи изказаха мнението, че ВиК няма основание за по-висока цена на водата. „Не може ВиК да иска авансово да увеличава цената на водата, като дори не предвижда да повиши качеството й. Освен това в този бизнес план е заложено увеличение и на загубите на вода, а не обратното“, обобщи виждането на колегите си общинският съветник инж. Иван Йонков.

Бизнес планът на ВиК – Шумен за 2022 – 2026 г ще бъде гледан утре на неприсъствено заседание на Асоциацията по ВиК за област Шумен, в която участват всички 10 общини от областта.

Община Шумен има блокираща квота в Асоциацията по ВиК, а след решението на шуменския парламент бизнес планът няма да мине.

Последна дума за цената на водата има Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Преди КЕВР да стартира процедурата по разглеждане на всеки бизнес план, той задължително трябва предварително да бъде одобрен от съответната областна Асоциация по ВиК, в която членуват всички кметове на общини в областта.

Кметът Любомир Христов предложи протокола с разискванията по точката да бъде изпратен в КЕВР и в Народното събрание. По думите му това е необходимо, за да видят в КЕВР какво е отношението на съветниците и жителите на Шумен по отношение бизнес плана на дружеството.

Проверка на ШУМ.БГ показа, че заявленията за цени на всички водоснабдителни дружества, включително и на шуменското, вече са публикувани на страницата на комисията, като според практиката си КЕВР ги разглежда в края на годината.

ШУМ.БГ