Нова фасада, панорамен външен асансьор, ЛЕД осветление и нови седалки в концертната зала са част от промените, които ще претърпи сградата на шуменския Младежки дом в следващите месеци.

Общината осигури финансиране в размер на 2,4 млн. лв. с ДДС и вчера пусна обществена поръчка за избор на изпълнител. Срокът за подаване на оферти е края на август.

Архитект е изготвил два варианта за новия вид на сградата, от които специалистите на кметството са предпочели фасадата да се изпълни със силикатна мазилка в два нюанса на сивото. Решено е съществуващата облицовка от балчишки камък да се запази.

Ще се сменят всички дограми и прозорци. Ще се направи външна топлоизолация на стените. За хора в неравностойно положение на двата входа ще се изградят рампи, а на двете стълбища ще се поставят електрически платформи. Голямата промяна е изграждането на 8-местен външен асансьор. Той ще осигурява достъп до концертната и до танцувалната зала и ще се постави от северната страна на съществуващия вход.

Проектът предвижда изцяло нова електрическа инсталация, кабели, контаки и лед осветление, включително в концертната зала. Там ще се подменят и старите седалки. Ще бъде сложен нов котел на газ, като ще има и нова вентилационна система. Ще се ремонтират и тоалетните и канализацията на сградата.

Повечето средствата са по Оперативна програма „Региони в растеж“ - 1 714 815 лв., а останалите община Шумен дофинансира чрез банков кредит.

ШУМ.БГ