6 строителни фирми и едно обединение се борят за 2,4-те милиона лева за ремонта на Младежкия дом в Шумен. Офертите бяха отворени в 14,00 часа днес.

По реда на подаването на офертите това са “Интерхолд” ЕООД, “ЖСП Стил” ООД, “Красбивал” ООД, “Автомагистрали - Черно море” АД, Крафт Трейд ООД, “Експрес гаранцион” ООД и „Термострой-Шумен“ ДЗЗД. От сайта на Агенцията за обществени поръчки не става ясно кои са фирмите зад последното обединение.

Възложителите на поръчката от община Шумен обясниха за ШУМ.БГ, че тепърва предстои да се провери, дали всички оферти отговарят на условията и едва след това ще се насрочи дата за отваряне на ценовите им предложения.

Очакването е обаче, ако няма обжалвания, ремонтът да започне още тази година.

Той включва изцяло нова фасада на сградата с нови дограми и прозорци, панорамен външен асансьор, ЛЕД осветление и нови седалки в концертната зала.
Ще се направи външна топлоизолация на стените. На двата входа ще се изградят рампи за хора с инвалидни колички, а на двете стълбища ще се поставят електрически платформи.

1 714 815 лв. от сумата за ремонта идва от Европа - по Оперативна програма „Региони в растеж“, а останалите пари общината ще вземе назаем от банка.

ШУМ.БГ