Здравейте!

Това е спирката на кв.Мл.Гвардия (Еверест) в какво положение е. От доста време стои така. 

А. Исмаилова