В рамките на около две седмици, докато парламентът е обсъждал прехвърлянето на Бюрото по защита на свидетелите от прокуратурата към Министерството на правосъдието, са издадени 3 заповеди, с които общо 20 автомобила (два от тях специализирани и бронирани на стойност общо около 1 млн. лв.), компютри, металдетектор и друга техника са били прехвърлени за ползване от прокуратурата. Прехвърлянето на имуществото е станало със заповеди, подписани от заместници на Гешев, а само месец и половина след като най-скъпите автомобили отиват за ползване от прокуратурата, Гешев твърди, че тя вече няма нужда от тях.

Информацията дойде в отговор на няколко въпроса на министъра на правосъдието Янаки Стоилов. Миналата седмица той поиска от представляващия Висшия съдебен съвет (ВСС) Боян Магдалинчев, който е и шеф на бюджетната комисия в съвета, да представи информация за материалните активи на бюрото. Причината да се иска информация от ВСС е, че съветът разпределя бюджета за съдилища, прокуратури и други структури на съдебната власт и следи за разходите.

Министърът на правосъдието поставя няколко въпроса за преразпределянето на движимите активи: Разходните бюджетни средства за купуването на автомобилите и специализираната техника от бюджета на Бюрото по защита или на главния прокурор са осигурени? Какви са били целите за купуване на автомобилите? Вземал ли е решение пленумът на ВСС за тези автомобили? Докладвано ли е пред ВСС преразпределението на тези автомобили?

По думите на Боян Магдалинчев не всички въпроси са от компетентността на бюджетната комисия във ВСС, заради което е поискана информация от главния прокурор, а вчера той е изпратил писмо.

В него се посочва, че преди влизане в сила на промените в закона на 24 септември по силата на решение на ВСС от 15 май 2014 г. Бюрото по защита е третостепенен разпоредител с бюджет на прокуратурата и средствата за дейността на бюрото са осигурени от бюджета на прокуратурата.

Гешев не е докладвал пред ВСС за прехвърлянето на имуществото

Главният прокурор в качеството на възложител по Закона за обществените поръчки разходва бюджетните средства и при спазване на законодателството. Провеждани са обществени поръчки с цел осигуряване дейността на ръководените от главния прокурор дейности на бюрото, се посочва в писмото на Гешев.

В него той твърди и че тези обществени поръчки са от компетентността на главния прокурор и липсва законово основание разходите да се правят след решение на ВСС. Нямало и законово основание главният прокурор да докладва на съдебния съвет за преразпределението на активи.

"През годините главният прокурор е прилагал политика за поетапно обновяване на автомобилния парк на прокуратурата, а обособяването на териториални отделения към районните прокуратури обуславя и нуждата от повече автомобили. Прехвърлянето на автомобилите е въпрос на управленско решение на главния прокурор. Подобно прехвърляне на активи се прави постоянно и такава политика е била прилагана и към бюрото", посочва в отговора Иван Гешев.

Той твърди, че към момента на влизане в сила на промените в закона през септември бюрото разполага с 29 моторни превозни средства, обезпечавано е с техника, включително със специализирана. Прехвърлянето на имущество е станало на 30 и 31 август (когато бяха заседанията на правната комисия в парламента - бел. ред.), както и в деня на влизане в сила на промените с обнародването им в Държавен вестник.

"Извършвано е проучване за необходимостта за използването им за прокуратурата, към настоящия момент за два от тях е отпаднала необходимост за нуждите на прокуратурата", посочва Гешев в отговора.

"Пленумът на ВСС не е вземал решение за прехвърлянето на автомобилите. Пред ВСС не е отчитано и докладвано по никакъв начин преразпределянето на автомобилите", заяви от своя страна Магдалинчев.

Атанаска Дишева от съдийската колегия поиска да зададе въпроси на Гешев, но днес той не присъстваше на заседанието на пленума. От прокурорската колегия съобщиха, че е в Хага на ежегодна среща на прокурорите на страните - членки на ЕС.

"Малко странно ми се вижда това процедиране. Първо, въпросът как може да бъде извършено това преразпределение изисква специфични познания в публичните финанси. Съгласно закона за бюрото, действащ преди измененията, средствата за бюрото са част от бюджета на съдебната власт. Имам съвсем ясни спомени и е известно в публичното пространство, че бюрото разполага със собствен бюджет, независимо, но в рамките на бюджета на прокуратурата", коментира Атанаска Дишева.
"Няма сила, която да убеди когото и да било, че датите са случайни. Става въпрос за 18 автомобила по първата заповед и два на стойност по половин милион лева, преразпределени по втората заповед. Не мога да определя подобно поведение по друг начин освен като превратно упражняване на власт. На заседанието в комисията по правни въпроси при обсъждане на измененията Гешев заяви, че с прехвърлянето ще бъде затруднена дейността по защита на лицата, поставени под специална защита. Въпросът към Гешев е защо с тези си действия той предпоставя именно затрудняване дейността на бюрото занапред и дали тези действия са били обусловени от предстоящото и на практика сигурно прехвърляне на бюрото", заяви Дишева.

По думите й поне за два от автомобилите е известно, че са със специално предназначение, а според публично изнесени данни те са за специфичните нужди на бюрото и се използват за него. Конкретните нужди, за които са били купувани, би трябвало да са описани още при обявяване на обществената поръчка.

"Не съм сигурна какво може ВСС да направи в този случаи. Към 30 август главният прокурор е преценил, че двата автомобила не са необходими вече на бюрото и се прехвърлят към прокуратурата, а около месец и половина по-късно главният прокурор посочва, че към настоящият момент необходимостта от използването на тези автомобили вече е отпаднала и предстои процедура. Подобно обяснение звучи неубедително", подчерта още Дишева.

От думите й се разбра, че заповедите са издадени от заместник на главния прокурор. В края на август главният прокурор Иван Гешев бе в отпуск, съобщиха тогава от прокуратурата.

"Факт е, че двата автомобила, всеки на стойност около 500 хил. лв., не са необходими вече на бюрото, а на главния прокурор, а сега - месец и половина по-късно, казва, че те вече не са необходими. Наивно е да се убеждаваме в нещата, в които се опитваме да се убедим сега. Бюрото в момента разполага с 29 автомобила, 20 прехвърлени с тези заповеди, значи преди са били 49", сметна Дишева. В отчета на Гешев се посочва, че по времето на Сотир Цацаров прокуратурата е получила от Министерството на правосъдието 24 леки автомобила.

Бюрото нямало собствен бюджет, всичко било купено с пари на прокуратурата

В отговор на критиките Огнян Дамянов от прокурорската колегия на ВСС поиска да знае в рамките на каква процедура ВСС и на какво правно основание съветът трябва да дава отговор на тези въпроси. Той уточни, че Бюрото по защита няма собствен бюджет, а само бюджетна сметка. Дамянов и Магдалинчев на свой ред отправиха въпроси към Дишева как е знаела предварително, още на 30 и 31 август, какви промени ще се приемат, след като не е било сигурно дали и докога изобщо ще работи парламентът.

"Това си е чисто заяждане. Тук не важи принципът, че е разрешено всичко, което не е забранено. За това какви са били нагласите и какво е било намерението за преминаването на бюрото към Министерството на правосъдието всички бяхме в течение какво се случва", каза Дишева в отговор.

Евгени Иванов от прокурорската колегия обобщи, че за 7 години, през които бюрото е било в прокуратурата, нейният бюджет е увеличен почти двойно и автомобилният парк е увеличен с по-модерни и нови автомобили. "Дейността на бюрото след промените е доста стеснена и в крайна сметка и на мен не ми е ясно каква е тази процедура и какви са правомощията на пленума да се произнася", добави още Иванов.

Гергана Мутафова от прокурорската колегия също защити действията на главния прокурор с друго обяснение - че активите са прехвърляни като част от общите активи на прокуратурата със заповедите от август, както и че балансът в сметката на бюрото е част от общия баланс на прокуратурата.

"Бюрото няма самостоятелни баланси и заповедите, с които се преразпределят, са изцяло в правомощията на прокуратурата като второстепенен разпоредител. След приемането на закона няма движение на активи от бюрото към прокуратурата, то би било незаконно", коментира Мутафова.

Янаки Стоилов прекрати дискусията, като благодари за информацията и напомни, че ВСС е трябвало периодично да иска такива отчети, тъй като по закон се изисква да се отчита на всеки 6 месеца пред ВСС разходването на средства за специалната защита. Той каза и че е потърсил, но не е открил информация съдебният съвет да е упражнявал това правомощие, и добави, че бюрото е било изцяло под разпореждане на главния прокурор.
 

"Поисках информация от главния комисар, който е главен директор на Дирекция "Охрана", как е протекла тази процедура през 2014 г. (когато бюрото бе преместено от Министерството на правосъдието към прокуратурата - бел. ред.). Накратко без подробности - тогава са били предадени компютри и хардуерно оборудване - 20 броя, скрити безжични камери, радиостанция, мобилни телефона, 32 броя автомобили", обобщи Янаки Стоилов.

В момента бюрото има 29 автомобила, а са застраховани 37

По думите му в момента в бюрото има 29 автомобила, но по данни на застрахователя са застраховани 37 автомобила на Бюрото по защита.

"Законът е приет на 15 септември, публикуван на 24 септември и от 28 септември влиза в сила. В преходни и заключителни разпоредби е записано, че материалните активи преминават в Министерството на правосъдието. Факт е, че е започнал активен процес по прехвърлянето на тези активи, те са държавни в общия случай, в периода между гласуването на промените в комисия и в пленарната зала. Аз също бих се съгласил, че това е превратно упражняване на правомощия", допълни министърът.

Той посочи, че разбира грижата на главния прокурор да повиши капацитета на бюрото. "Описани са 15 автомобила, които по една от заповедите преминават към прокуратурата. Някои от тях са прехвърлени на 28 септември - датата на влизане на закона в сила, и това е разбираемо, тъй като една от другите фактически дейности на бюрото е била да обслужва пряко главния прокурор. Има прехвърлени металдетектор, повече от 12 компютърни конфигурации, обзавеждане, общо 60 позиции са били прехвърлени в този период", изреди министърът на правосъдието.

Той подчерта, че е важно процесът на трансформация да мине максимално бързо, да се защитят свидетели и да приключи с точна документация за активите. По повод думите на Гергана Мутафова той обясни, че е ясно, че бюджетът и финансовият баланс на бюрото са част от тези на прокуратурата, но подчерта, че за него е важно фактическото прехвърляне.

"На този принцип би могло 100% от тези активи прокуратурата да си ги върне и да каже, че остават за прокуратурата. Тези активи са били предварително описани за какви нужди са. В тези около 2 седмици доста интензивно са преминали най-скъпите активи на бюрото обратно в прокуратурата", обясни Янаки Стоилов.

Гешев сезира Конституционния съд за имуществото

На 13 октомври главният прокурор Иван Гешев сезира Конституционния съд с искане да обяви за нарушаваща основния закон една от разпоредбите в закона, с който Народното събрание премести Бюрото по защита на свидетелите от прокуратурата към Министерството на правосъдието. Става дума за текст в закона, с който се предвижда дълготрайните материални активи, ползвани от Бюрото по защита при главния прокурор, да се предоставят на Министерството на правосъдието.

В искането до КС се посочва, че атакуваната разпоредба е в противоречие с конституцията (в частта, според която Министерският съвет организира стопанисването на държавното имущество), както и с принципа за разделението на властите.

В коментар по темата пред журналисти Янаки Стоилов нарече "юридически неоснователно" искането на Гешев Конституционният съд да обяви за противоконституционно прехвърлянето на материалните активи на Бюрото за защита на свидетелите от прокуратурата към Министерството на правосъдието.

В справка от прокуратурата се посочва, че през 2014 г. Бюрото по защита е разполагало със значително по-малко активи, с минимално материално-техническо оборудване, което се оказва амортизирано, морално остаряло и недостатъчно за изпълнение на специфичните функции на служителите. През 2014 г. дълготрайни активи на Бюрото по защита са били в размер на 2 059 774 млн. лв., в това число 24 леки автомобила. Задбалансовите активи възлизат на 661 205,76 лв., посочват от държавното обвинение.

По предварителни данни дълготрайните активи (към 28 септември 2021 г.) преди преминаване на Бюрото по защита към министерството възлизат на 3 039 200,00 лв., сред които има и 29 леки автомобила. Задбалансовите активи са в размер на 980 000 лв.

За периода 2014 - 2021 г. за нуждите на Бюрото по защита е изградена материална база, обезпечена с необходимото мрежово оборудване, което отговаря на изискванията за информационна сигурност. Компютърното оборудване е подменено изцяло предвид това, че при преминаването към прокуратурата през 2014 г. употребяваната техника е морално остаряла и не отговаря на изискванията за инсталация на актуални операционни системи, се посочва още в справката.

На 7 октомври Конституционният съд (КС) прекрати друго дело, свързано с Бюрото по защита на свидетелите. То бе образувано по искане на президента Румен Радев да обяви структурата и мястото на Бюрото по защита на свидетелите на подчинението на главния прокурор за противоконституционни. Причината делото да бъде прекратено и да няма произнасяне по него по същество е, че в последния работен ден на 46-ото Народно събрание бяха приети законодателни промени, с които бюрото премина към Министерството на правосъдието и на практика въпросът вече е решен и няма смисъл от произнасяне по него.

След гласуването на законопроекта Гешев предупреди, че ще се обърне към Конституционния съд заради прехвърлянето и на всички материални активи на бюрото към правосъдното ведомство, но това все още не се е случило. Междувременно се провеждат срещи между работни групи от правосъдното министерство и прокуратурата, на които се обсъждат и решават детайли за имуществото и материалната база и се прави инвентаризация.

На 30 септември зам.-министър Иван Дерменджиев съобщи, че са получени сигнали за това, че са разпродавани бронирани автомобили, собственост на бюрото. Дали това е така тепърва предстои да се изясни след прехвърлянето на материалната база към Министерството на правосъдието, но от прокуратурата още тогава отрекоха информацията.

Дневник