Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) наложи глоба в общ размер на 10 000 лв. на кмета на община Никола Козлево Ешреф Реджеб. Ще му бъдат отнети други 88 864 лв., като е възможно и да бъде освободен от длъжността кмет на общината.

Това става ясно от текста на решение на Комисията, публикувано днес на сайта й.

КПКОНПИ е установила конфликт на интереси в няколко случая.

Реджеб е разходвал бюджетни средства по сключени договори за доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини и за социални дейности, а стоките са закупувани от фирми на сина и свата му. Той подписал общо 110 разходни ордера в периода август 2018-та – август 2021-ва, с които са изплатени средства от бюджета на общината към дружество, в което съдружници са двамата му синове, като единият е и управител. Установено е, че на фирмата „Ешрефоглу“ ООД са заплащани суми за покупки на хранителни продукти, напитки, битови консумативи, препарати и др.

Отделно от това Eшреф Реджеб лично е подписал 8 преводни нареждания в полза на Сдружение „Футболен клуб – Община Никола Козлево“ за общо  43170 лв. Проблемът тук е, че синът му Кемал е член на Управителния съвет на сдружението.

Освен глобата от 10 000 лв., в полза на държавата се отнемат възнагражденията му за дните, в които е бил осъществен конфликтът на интереси, както и сумата, която е получена като облага от деянието. Общата им стойност е 88 864, 91 лв.

Решенията на КПКОНПИ за установяване на конфликт на интереси не са окончателни и подлежат на обжалване или протест. В случая с Ешреф Реджеб приетото решение на  не е влязло в сила.

При влизане на решението на Комисията в сила, Реджеб следва да бъде освободен от заеманата длъжност – кмет на община Никола Козлево.

Ешреф Реджеб е втори мандат кмет на общината. През 2018-та срещу него бе образувано досъдебно производство след излъчен телевизионен материал за злоупотреби, свързани пак с магазин "Ешрефоглу". Тогава обаче прокуратурата не намери данни за престъпление и прекрати производството.

Днес ШУМ.БГ не успя да се свърже по телефон с кмета Реджеб.

ШУМ.БГ