Цената за наем на помещенията, които се ползват от политическите партии във Велики Преслав да бъдат увеличени двойно, искат от Общината. В момента квадратният метър струва 20 ст. на месец. Ако съветниците приемат предложението на секретаря на кметството Лена Марчева, тя ще стане 40 ст. “Констатирахме противоречие между общинската Наредба за реда за определяне и събиране на местните такси, цени на услуги и права, разпоредбите на Закона за политическите партии и общинската Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество”, се казва в нейна докладна до местния парламент. В новата цена ще влизат 1% амортизационни отчисления, 1,5 промила данък сгради и 12 промила такса смет. Повишението на цените ще бъде гласувано на сесия идния вторник. ШУМ.БГ